Vil du styrke din forening eller organisation?

Netværkstilbud fra Trygfonden for lokale foreninger

Foreningslivet i Danmark er stærkt, og der findes mange foreninger med ildsjæle, der alle bidrager til et stærkere lokalsamfund.

Men vi ved også, at det kan være hårdt arbejde at drive en forening. Måske har I problemer med at fastholde jeres frivillige, eller måske er I for få mennesker til at løfte for mange opgaver?

PRAXIS er et lokalt netværk for små og mellemstore foreninger og uformelle grupper, hvor vi mødes og deler erfaringer, muligheder og løsninger med hinanden. Du bliver klædt på til at få andre i din forening til at lykkes med deres arbejde. Dine kompetencer indenfor lederskab bliver styrket, bl.a. med fokus på ansvarsfordeling, relationsopbygning og godt teamsamarbejde.

Få nyheder

Et PRAXIS-netværk har fokus på at give:

Redskaber til at styrke dit lederskab  

Støtte til at omsætte refleksion til handling hjemme i egen forening

Et fælles refleksions rum med ligesindede

Personlig sparring på din udfordring eller området, hvor du ønsker at styrke din forening

Citater fra deltagere

“Det er lige præcis det, fællesskaber og sådan noget her kan. Man føler sig som en lonely wolf. Og så er det rart at mærke, at andre går de samme skridt, og så møder nogen, hvor det ikke behøver at være svært.”
“Jeg har fået nye perspektiver, både på mig selv og min opgave i foreningslivet. Jeg er blevet blæst bagover af den åbenhjertighed og ærlighed, både vores facilitator og de øvrige deltagere har udvist.”
“Jeg er vågnet op igen som foreningsleder ved at være i det her netværk. Det har givet mig lyst til at være leder igen.”
“Der har været ting, hvor jeg har gået og følt mig lettet – helt ind i kroppen. Jeg har ikke haft den skyldfølelse, som jeg plejer – så meget der fik mig til at føle mig let.”
“At vi kan sidde 7 personer fra vidt forskellige foreninger og have så meget til fælles - det er meget interessant.”
“De [sparringerne] har været helt geniale! Jeg har sat stor pris på facilitators input og refleksioner, og hun har altid givet mig noget til efterfølgende refleksion og udvidet paletten for mig.”

Hvem kan være med?

De lokale netværk er for frivillige, og henvender sig mest til personer med formelt eller uformelt lederskab. Det afgørende er, at du er aktivt engageret i din forening.

I de eksisterende netværk har vi mange forpersoner eller bestyrelsesmedlemmer, men der er også frivillige, der ikke har et formelt ledelsesansvar. En del deltagere kommer fra etablerede foreninger, men vi har også mere uformelle borgergrupper, der ikke har etableret sig som forening. Netværkene består af folk fra forskellige områder, eksempelvis kultur, idræt og det sociale område.

Hvad kræver det?

Vi tilbyder fem lokale netværksmøder af 2,5 timers varighed i løbet af 2024. Når du tilmelder dig, forpligter du dig til at deltage i alle fem møder, samt den årlige konference på Fyn.

Mellem møderne er der afsat god tid til personlig sparring, så du kan gå i dybden med det, der er vigtigt for dig. For at være med i PRAXIS er det oplagt, du har en udfordring i din forening, som du gerne vil gøre noget ved. Du behøver ikke have et klar afgrænset problem - det kan også være et område, hvor du gerne vil styrke din forening.

Oversigt over netværksforløbet

For nye netværk med opstart i vinteren 2024

Er du en del af netværk, der startede op i 2023, så kan du finde alle mødedatoer og temaer på Netværk og møder og under din kommune.

Det praktiske

  • Det er gratis at være med.
  • Der er plads til 8 foreninger med to deltagere frahver forening, 16 deltagere i alt
  • Der er fysisk fremmøde i netværkene. Læs mere om de specifikke lokale mødesteder under Netværk og møder
  • Vi booker et sted at mødes, så tæt på jer som deltagere som muligt.
  • Udover netværksmøderneafholdes også online inspirationsmøder med oplæg fra eksperter. Møderne er åbne, og alle interesserede kan deltage.
  • Ved tilmelding til netværket tilmeldes du også automatisk konferencen lørdag d. 16. november 2024

Hvor er netværkene?

Der findes PRAXIS netværk i ti kommuner: Gribskov, Brøndby, Herning, Middelfart, Tønder, Frederikshavn, Ringkøbing-Skjern, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn og Guldborgsund Kommune. I 2024 blev der oprettet tre nye netværk.

Er du interesseret i at blive en del af PRAXIS?

I 2024 starter vi tre nye netværk op i tre nye kommuner. For at blive en del af netværket skal du kontakte facilitatoren fra din kommune, som du finder oplysninger på her. Kan du ikke se oplysningerne endnu, er det fordi, vi stadig er ved at få det sidste på plads.  

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du række ud til Malte Warburg på: mw@deltagerdanmark.dk